maandag 3 februari 2014

Bescheiden start van particulier vastgoed in 2014 - Politieke agenda en beleidskeuzes allesbepalend

De Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index, of de mate waarin de particuliere vastgoedverkopers naar de markt gaan, klokt in januari 2014 af op 0,94 met 19 % van de eigenaars die hun initiële verkoopprijs lieten dalen. Deze bescheiden start is een logisch gevolg van het sterke 4de kwartaal. Vooral de maand december zorgde voor een inhaalbeweging na 3 moeilijke kwartalen en bracht het aantal verkopen op de hoogte van 2012. Het jaar 2014 zal meer dan ooit bepaald worden door de politieke agenda met de geplande verkiezingen en de hervorming van de woonbonus.

Het dalende aantal hypotheken de bevestiging dat de verhoogde activiteit in het verleden, omwille van én de verwachte woonbonuswijziging én de lage rente, aan het aflopen is.
De laatste cijfers mbt de hypotheekverstrekking (Q3 2013) voor de aankoop van een woning dalen op jaarbasis met 6.6 % (23.890 kredieten in Q3 2013). Deze negatieve tendens houdt nu reeds aan sedert het 1ste kwartaal van 2012. Anderzijds volgen de geleende bedragen wel de evolutie van de behaalde verkoopprijzen. De huidige lage intrestvoet voor hypothecaire leningen blijft deze trend voorlopig verder ondersteunen maar verder in het jaar wordt het wellicht allemaal wat moeilijker. De Nationale Bank verwittigde de banksector voor een mogelijke vastgoedzeepbel. De druk om de belangrijkste grootbanken te verplichten een grotere kapitaalbuffer aan te leggen neemt dan ook toe. Van zodra dit effectief gebeurt, zullen deze banken minder leningen toekennen en/of de hypothecaire intrestvoeten verhogen. Een hogere intrestvoet maakt de maandelijkse (annuïteit)betaling duurder en dit heeft een rechtstreekse invloed op de betaalbaarheid van de woningen.

Aanloop naar verkiezingen en hervorming woonbonus

Vanaf 2014 wordt Vlaanderen bevoegd over de woonbonus. Het is een quasi zekerheid dat Vlaanderen, uit budgettaire noodzaak, de royale voordelen van de woonbonus zal milderen
.

Gedurende de eerste 6 maanden van 2014 zal dit de prijzen van de woningen opdrijven, omdat de resterende kopers nog snel een lening willen afsluiten en genieten van de huidige voorwaarden van de woonbonus. Er werd immers beloofd om niet in te grijpen in de reeds toegestane fiscale voordelen. Maar na 25 mei dienen er m.b.t. de particuliere vastgoedmarkt belangrijke beslissingen genomen te worden. In het verleden was het woonbeleid in België (ook in Vlaanderen dus) gestoeld op belangrijke fiscale aftrekbaarheid van de hypothecaire aflossing. Diverse studies tonen aan dat de prijzen daardoor kunstmatig hoog werden gehouden. Er zal een nieuw evenwicht dienen gevonden te worden om de particuliere vastgoedmarkt voor wie een eerste maal een woning koopt, verstandig te ondersteunen.
Deze maatregelen zullen er eveneens rekening mee moeten houden dat er nu reeds diverse jaren na elkaar te weinig nieuwbou

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.