maandag 25 november 2013

Belangrijke uitdagingen voor nieuwe woonbonus

Forse daling aantal kandidaat vastgoedkopers

Belangrijke uitdagingen voor nieuwe woonbonus
De Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index, of de mate waarin de particuliere vastgoedverkopers naar de markt gaan, daalde verder naar een zwakke 1,04 (tegenover 1,27 op het einde van het derde kwartaal), als gevolg van het dalend aantal kopers. Bijna 1 op 3 kandidaat verkopers ( 32 %) pasten hun initiële vraagprijs met gemiddeld 5.7 % ( of 18.868 €) naar beneden aan. Het lange wachten op wat er met de woonbonus zou gebeuren vervroegde wellicht de uiteindelijk aankoopbeslissing, waar de markt nu de gevolgen van voelt.

De trendvoorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lagekostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de Vlaamse particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd die deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen. De evolutie van het totale aanbod van de particuliere verkopers en hun spontane prijswijzigingen in de loop van deze periode geven de toekomstige markttendens weer.

Het aantal aanvragen voor nieuwe kredieten, die normaliter 2 à 3 maanden voorlopen op de toekenning, daalde met 9 % in aantal (8 % in bedrag). We kunnen volgens dan ook verwachten dat de vastgoedmarkt van bestaande woningen een kalme eindejaarsperiode tegemoet gaat. “Dit alles wijst op een niet te onderschatten belang dat de kandidaat kopers hechten aan de woonbonus, zeker gezien de gewijzigde woonbonus-Vlaamse stijl die tegen einde van 2014 in voege zal komen. De ‘oude’ woonbonus heeft er mede voor gezorgd dat bijna drie vierde van de gezinnen in Vlaanderen eigenaar zijn van een eigen woning. Vlaanderen wilt nu deze woonbonus heroriënteren, wat in se goed is. Het moeilijke punt is echter dat de “oude’woonbonus mede verantwoordelijk was voor een belangrijke prijstoename. Het is dan ook de verkoper die het meest profiteerde van deze maatregel.

De Vlaamse vastgoedmarkt wordt op korte termijn geconfronteerd met een aantal belangrijke problemen, waar de ‘nieuwe’ woonbonus soelaas voor zou moeten bieden. Zo zijn er heel wat woningen in Vlaanderen of verouderd of te groot voor het nieuwe modale gezin of kunnen ze niet meer gerenoveerd worden overeenkomstig de gewenste isolatienormen. Daarnaast groeit de bevolking aan met 35.000 nieuwe inwoners per jaar. Gecombineerd met de trend naar kleinere gezinnen, verklaart dit tegelijkertijd de roep naar kleinere en goed geïsoleerde nieuwbouw. Hoe die verschillende problemen binnen de nieuwe woonbonusformule aangepakt zullen worden, zal volgens Hans Loose een belangrijke impact hebben op de toekomstige evolutie van de Vlaamse vastgoedmarkt.

De resultaten van de PVS-index zijn te raadplegen op www.directmakelaar.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.