zaterdag 15 maart 2014

Vastgoedmarkt in de ban van de woonbonus


Hervorming moet meer dan koopstimulans bieden

De Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index, of de mate waarin de particuliere vastgoedverkopers naar de markt gaan, is in februari gestegen tot 1,14. Dit wijst op een stijging van het marktvertrouwen bij de kandidaat verkopers. 23 % van de hen pasten in februari hun prijs naar beneden aan tegenover maar 19% in januari. Dit wijst erop dat de verwachting van de kandidaat verkopers om hun initiële vraagprijs te kunnen halen afzwakt, een tendens die mogelijk nog zal toenemen naarmate het einde van de huidige woonbonus nadert. Die woonbonus zal eerder dan een koopstimulans, vooral mee een antwoord moeten bieden op de demografische en mobiliteitsuitdagingen.

De trend voorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lagekostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de Vlaamse particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd die deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen. De evolutie van het totale aanbod van de particuliere verkopers en hun spontane prijswijzigingen in de loop van deze periode geven de toekomstige markttendens weer.

Dat de vastgoedmarkt voorlopig stand houdt, heeft een dubbele oorzaak. De intresten, en dus de maandelijke afbetalingen, blijven historisch laag. Maar eveneens mag men ervan uitgaan dat de kandidaat kopers kiezen voor zekerheid en willen profiteren van het uiterst gunstige fiskaal regime van de woonbonus. Een fiskale aftrekbaarheid voor een koppel van een slordige 6.000 € gedurende de eerste 10 jaar en 4.560 € de volgende 10 jaar is dan ook niet min.
Vanaf 1 januari 2015 loopt de woonbonus in zijn huidige vorm echter af. De zesde staatshervorming heeft onvoldoende financiële middelen overgedragen en de Vlaamse regering beschikt over onvoldoende budgettaire ruimte om dergelijk grote stimulansen verder te kunnen zetten. Bovendien zijn er een aantal uitdagingen waar de nieuwe woonbonus mee een antwoord op zal moeten bieden

Demografie en mobiliteit beïnvloeden woonbonus

In de aanloop naar de opmaak van een nieuwe woonbonus werd reeds geopperd om de secundaire immo-markt (aankoop bestaande woningen) en/of de renovatie te steunen, om alleen de nieuwbouw te bevoordeligen, of om alleen de jonge gezinnen te steunen. Aan mogelijke opties is er dan ook geen gebrek. Volgens Hans Loose zal men echter vooral rekening moeten houden met een aantal toekomstverwachtingen
Tussen nu en 2030 komen er in Vlaanderen een slordige 600.000 gezinnen bij wat een vraag naar 300.000 nieuwe woningen zal genereren. Willen wij dat de nodige kavels betaalbaar blijven, en dus de nieuwe woning betaalbaar voor een modaal gezin, dan zullen diverse woonuitbreidingsgebieden dienen aangesneden te worden. De ‘woonbonus 2015’ dient bovendien ingepast te worden in een oplossing voor de toenemende mobiliteitsproblemen. Onze centrumsteden hebben dringend nood aan nieuwe jonge en dynamische gezinnen. Deze kunnen de impuls geven om een nieuw en dynamisch woonklimaat te creëren. In de centrumsteden liggen er 200.000 bouwkavels ter beschikking. Indien deze beschikbaar worden en de stadsomgeving van deze kavels aangepast is - of wordt gemaakt- voor jonge gezinnen is de vraag naar extra kavels grotendeels ingevuld. Tezelfdertijd worden de mobiliteitsprobleem (gezin, werk, school, winkelen) voor een ruim deel opgelost. Het ondersteunen van de nieuwbouw zal er eveneens voor zorgen dat er geen extra druk op de vraag naar woningen, en bijgevolg op de prijzen, zal ontstaan in de aankoopmarkt van bestaande woningen. Voor de overheid is de meeropbrengst door verhoogde economische activiteit een meenemer en kan de subsidiëring betaalbaarder houden. Indien men de vastgoedmarkt niet wenst te verstoren, dient dit wel met doordachte overgangsmaatregelen te gebeuren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.