vrijdag 9 november 2012

VASTGOEDMARKT VALT TERUG TOT NORMAAL NIVEAU (11/2012)

De Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index, of de mate waarin de vastgoedverkopers naar de markt gaan, valt na de recente opstoot tot 1,23 terug naar een normaal niveau van 1,05. Dit is mee het gevolg van de stijging van 23 naar 28% van het aantal verkopers die hun initiële verkoopprijs naar beneden herzien. Dit duidt er immers op dat de verkopers twijfelen of zij hun eerste gehoopte vraagprijs kunnen halen, met een afkoeling tot gevolg.

De trendvoorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lagekostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de Vlaamse particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd die deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen. De evolutie van het totale aanbod van de particuliere verkopers en hun spontane prijswijzigingen in de loop van deze periode geven de toekomstige markttendens weer.

Crisis heeft (voorlopig) geen impact op vastgoedaanbod

De omgevingsfactoren en het continue slechte nieuws zoals het tanende consumenten- en ondernemingsvertrouwen schijnen volgens Hans Loose van Directmakelaar.be geen of weinig invloed te hebben op de verkopers en kopers.

Het aantal transacties blijft op een hoog niveau en zelfs nog ruim 4% (notarisbarometer) hoger dan vorig jaar. Eveneens houdt het prijsniveau, zelfs na inflatieverrekening, goed stand. Sedert eind vorig jaar stijgt de prijs gemiddeld over de 3 eerste kwartalen met 2,12 % (tot 245.296 €). De basisgegevens zoals inflatie, aantal en bedrag van de uitgeschreven hypotheken en de hardnekkig laag blijvende rente op hypotheekleningen geven aan dat deze tendens nog voor enige tijd kan aanhouden.

De inflatie, of de mate waarin de prijzen stijgen, blijft gering ( rond de 2 à 2.5 %), en schijnbaar zal deze nog een tijdje voorkabbelen in afwachting dat de handel en economie terug opbloeien.

Het aantal uitgeschreven hypothecaire leningen voor aankoop van woningen wijst eveneens op een gezonde en stabiele markt. Gedurende de eerste 3 kwartalen van 2012 daalde het aantal verstrekte kredieten met 5,77 % t.o.v. 2011 en het gemiddelde uitgeleende bedrag volgde de prijsstijging van de woningen (2,86 %). De sterke daling van de gehele hypotheekmarkt is voornamelijk te wijten aan de halvering van de renovatiekredieten en de sterke terugval (-22 %) van de bouwkredieten.

Toekomst kan nog alle richtingen uit

De (hypotheek)rente en het inkomen (werkloosheid !) van de gezinnen zullen op korte termijn de determinanten zijn die de vraag naar en prijzen van woningen zullen bepalen. Een prijsdruk van enkele procenten is dan ook niet uit te sluiten van zodra de rente of werkloosheidsgraad stijgt. Algemeen wordt aangenomen dat vanaf 2014-15 de rente verder zal stijgen naar meer normale niveaus maar dat dit dan zal opgevangen worden door een conjunctuurverbetering. Dit positieve scenario kan evenwel doorkruist worden door eventuele fiscale maatregelen die momenteel een forse dosis onzekerheid toevoegen.

De resultaten van de PVS-index zijn te raadplegen op www.directmakelaar.be

Voor meer informatie kan u terecht bij Hans Loose van Directmakelaar.be op het nummer 0474/482 498Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.