donderdag 27 september 2012

VASTGOEDPRIJZEN ZAKTEN IN REALITEIT AFGELOPEN JAAR MET 10%

GELIJKE GEBLEVEN AANKOOPBUDGET BRENGT VOORHEEN DUURDERE WONINGEN BINNEN BEREIK KOPERS

De Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index, of de mate waarin de vastgoedverkopers naar de markt gaan, vertoont na zijn jaarlijkse vakantie- inzinking, terug een opleving en staat einde september op 1,23. Het aantal verkopers die hun initiële verkoopprijs naar beneden herzien ligt terug onder de 23 %, wat op hernemend vertrouwen wijst. Een diepere analyse van de cijfers toont echter aan dat de prijzen ondertussen 10% gezakt zijn, maar dat dit in “stilte” gebeurt omwille van de gelijktijdige verschuiving van de kandidaat koper naar 10% duurdere panden door een gelijk gebleven aankoopbudget.

De trendvoorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lagekostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de Vlaamse particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd die deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen. De evolutie van het totale aanbod van de particuliere verkopers en hun spontane prijswijzigingen in de loop van deze periode geven de toekomstige markttendens weer.

Vastgoedaanbod zal in oktober stijgen

Wanneer minder dan 25% van de verkopers hun initiële verkoopprijs naar beneden herzien, wijst dat er op dat de verkopers er vertrouwen in hebben dat hun woning een koper zal vinden.

We weten uit het verleden dat er een correlatie is tussen het aantal wijzigingen in vraagprijs en het marktsentiment, of de mate waarin het aantal verkopers hun eigendommen op de markt brengen. We kunnen dan ook vermoeden dat in oktober het aanbod nog zal toenemen.

Sluipende daling van vastgoedprijzen met 10%

Het herwonnen vertrouwen van de particuliere vastgoedverkoper heeft ook veel te maken met het feit dat de vastgoedprijzen afgelopen jaar als het ware sluipend 10% gezakt zijn.

Het aantal afgesloten en aangevraagde hypotheekleningen mbt tot de aankoop van woningen daalde , in vergelijking met augustus 2011, in augustus 2012 telkens met 6% tot 26.000, terwijl het te lenen bedrag nagenoeg gelijk blijft op 134.000 €. Sedert begin 2012 zien we trouwens een constante daling van het aantal hypotheekleningen. Op het niveau van de gemiddelde prijzen zien we dat er vandaag al tevredenheid is als de stijging gelijke tred houdt met de inflatie. In realiteit echter leren de cijfers ons dat deze tegenover een jaar gelden vaak al met 10% gezakt zijn.

We bemerken uit de achterliggende cijfers van de PVS-index immers dat de gemiddelde vraagprijs waarmee de verkopers hun woning op de markt brengen vandaag 5,98 % lager ligt dan een jaar geleden, en dat gedurende de verkoopsprocedure nogmaals ongeveer 25 % van de kandidaat kopers hun initiële vraagprijs met 5.21 % verlagen.

Langs de kant van de koper is de hoogte van wat hij of zij kan ontlenen rechtstreeks gelieerd met de eigen koopkracht, het loon, de intrestvoet die de banken toepassen op de hypothecaire leningen en het aanwezige reeds gespaarde kapitaal. Vandaag de dag blijft het aankoopbudget vaak nog identiek maar door de daling aan de verkoperskant slaagt de koper erin een betere (want vroeger 10% duurdere) woning te verkrijgen. Door deze verschuiving van het soort woning dat in het bereik van de kandidaat kopers ligt, komt de prijsdaling niet tot uiting in de gemiddelde officiële verkoopscijfers.

De resultaten van de PVS-index zijn te raadplegen op www.directmakelaar.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.