maandag 7 januari 2013

ZAL VASTGOEDKOPER OOK IN 2013 PROFITEREN VAN VERDOKEN PRIJSDALING ?

VASTGOEDMARKT SLUIT 2012 AF IN MINEUR VOOR VERKOPER

De Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index, of de mate waarin de vastgoedverkopers naar de markt gaan, blijft dalen en zakt terug tot 0.93 tegenover 1,05 in november, met 28% van de verkopers die hun initiële verkoopprijs naar beneden herzien. Terwijl 2012 op die manier voor de verkopers in mineur afsluit, zal in 2013 moeten blijken of de voorbije verdoken prijsdaling voldoende is, dan wel of de kopers ook in 2013 “meer huis” gaan kunnen kopen voor hetzelfde geld.

De trendvoorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lagekostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de Vlaamse particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd die deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen. De evolutie van het totale aanbod van de particuliere verkopers en hun spontane prijswijzigingen in de loop van deze periode geven de toekomstige markttendens weer.

De laatste jaren steeg het aantal verkopen in het 4de kwartaal steeds in vergelijking met de vorige kwartalen om het jaar met een opsteker af te sluiten. In tegenstelling tot de vorige jaren was in 2012 echter alleen het 1ste kwartaal licht positief . In de 2 volgende kwartalen daalde het aantal genoteerde verkopen immers, en uit de laatste

cijfers van de PVS-index blijkt dat deze tendens ook blijft aanhouden tot het jaareinde.

Logischerwijze zou men kunnen stellen dat als gevolg hiervan ook de behaalde verkoopprijzen zouden moeten zakken. Maar contradictorisch genoeg blijken de woningprijzen in het algemeen toch stand te houden. De gerealiseerde verkoopprijzen van grotere woonhuizen en villa’s doen het wel minder goed en volgen zelfs het ritme van de inflatie niet. De achterliggende reden is wellicht dat deze ruimere woningen minder beantwoorden aan de huidige woonvraag van de aankomende generatie kopers naar kleinere, onderhoudsvriendelijke en extra geïsoleerde woningen.

Zal koper ook in 2013 meer kunnen én blijven kopen met hetzelfde budget ?

De vrees voor oplopende werkloosheidcijfers, echte of verdoken belastingsstijgingen en strengere leningsvoorwaarden bij de banken zorgen ervoor dat er momenteel liever gespaard wordt dan geïnvesteerd in een woning. De onzekerheid over de woonfiscaliteit als gevolg van het nakende einde van de woonbonus en de onzekerheid omtrent het Vlaamse alternatief, veroorzaakt een aarzeling bij de kopers. Maar terwijl de (vastgoed)indicatoren op rood staan, blijven de behaalde verkoopprijzen desondanks stabiel.

Een grondiger studie van de statistieken en de achterliggende cijfers, leert ons echter dat de prijzen van de individuele panden in de realiteit wel met 10 % daalden in 2012. Wie kan kopen heeft vandaag nog niet minder koopkracht en kan ten volle genieten van uiterst voordelige hypothecaire leningvoorwaarden, en is zeker om van de woonbonus te kunnen genieten en deze na 2013 te behouden.

Hij of zij beschikt dus over een even groot budget en kan ten volle profiteren van de prijsdruk. Voor een gelijke uitgave koopt hij gewoon “meer huis”. De hamvraag voor 2013 is dan ook in welke mate én die verdoken prijsdaling zich zal doorzetten én of de koper zijn volledige budget gaat blijven gebruiken.

De resultaten van de PVS-index zijn te raadplegen op www.directmakelaar.be


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.