vrijdag 3 september 2010

VEILIGHEID EN MOBILITEIT PRIMEREN BIJ KOPERS VAN VASTGOED

AANWEZIGHEID ALLOCHTONEN BLIJKT VEEL GROTERE INVLOED TE HEBBEN DAN DIE VAN JONGE GEZINNEN
Uit een onderzoek van de lagekostenmakelaar directmakelaar.be bij vastgoedkopers komen veiligheid (29%) en mobiliteit (25%) als de belangrijkste kenmerken naar voor mbt de buurt van zijn of haar nieuwe woonst. De aanwezigheid van allochtonen scoort duidelijk hoger dan de aanwezigheid van jonge gezinnen. En dat de Vlaming economisch denkt over de baksteen in zijn maag, blijkt uit zijn bezorgdheid over zowel de gemiddelde aankoopprijs als het gemiddelde inkomen in de buurt.
In een onderzoek bij geïnteresseerde vastgoedkopers blijken veiligheid en mobiliteit met respectievelijk 29% en 25% het hoogste te scoren bij de verschillende criteria die een rol spelen. De aard van de woning en de bevolkingskenmerken volgen met respectievelijk 18% en 15% op een derde en vierde plaats terwijl de werkgelegenheid enerzijds en het welzijn en de armoede in de buurt anderzijds met 9% en 3% de rij sluiten.
Veiligheid wordt vooral met geweld geassocieerd Bij veiligheid is de huizenkoper vooral geïntereseerd in de gewelddadige misdrijven tegen woningen. De berichten over “homejackings” hebben duidelijk een impact aangezien dit 6 maal belangrijker wordt geacht dan de evolutie van het aantal diefstallen of misdrijven tegen personen in de buurt.
Mobiliteit en vlakbij huis werken gaan nog niet samen Wat uit het onderzoek van directmakelaar.be opvalt is dat waar mobiliteit zeer hoog scoort dit geenszins het geval is met de werkgelegenheid in de buurt van een eventuele nieuwe woonst. De potentiële huizenkoper wil dus wel weten of hij gemakkelijk naar het werk kan maar denkt er niet onmiddellijk aan om in de buurt zelf te gaan werken. Het concept “wonen en werken” is nog niet echt ingeburgerd.
Aanwezigheid allochtonen en economische criteria blijken belangrijker dan jonge gezinnen en kinderopvangplaatsen In het onderzoek geven de respondenten aan dat ze de aanwezigheid van allochtonen dubbel zo belangrijk vinden dan deze van jonge gezinnen. En ook op andere punten denkt de vastgoedkoper verder dan de leeftijd van zijn kinderen. Bij welzijn en armoede is 90% eerder geïnteresseerd in het gemiddelde inkomen in de buurt dan in de groei van het aantal kinderopvangplaatsen. Een economische reflex die we ook terug vinden in het grotere belang dat men hecht aan de gemiddelde verkoopprijs (59%) tegenover de grootte van de huizen (31%) of de verhouding tussen huizen en appartementen (9%).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.