dinsdag 3 augustus 2010

Duur vastgoed dwingt jonge gezinnen in “tussenwoning”

PVS index wijst op stabilisatie
De Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lage kostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd dat deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen.
Cijfers duiden op stabilisatie van prijzen op relatief hoog niveau
De PVS index daalt in augustus fors tot 0,83 (tegenover 1,14 in juni), maar dat is terug te brengen tot een seizoenseffect als gevolg van de zomervakantie. 28% (tegenover 26 % de vorige maand) van de verkopers wijzigden hun vraagprijs naar beneden toe en dit met gemiddeld 19.954 € (-6,07%), wat in lijn is met de vorige maanden.
De PVS index van augustus omvat de verkoopintenties over de periode einde juni / einde juli en valt dus ten volle in de zomervakantie. Heel wat verkopers wachten dan ook tot begin september om hun woning in de markt te plaatsen. Belangrijker is echter dat wij zien dat de prijswijzigingen van de te koop aangeboden woningen, zowel qua aantal als qua bedrag, zich verder lijken te stabiliseren. Indien deze cijfers de volgende maanden zich bevestigen, zou dit er op kunnen wijzen dat het nieuwe evenwicht gevonden werd of toch nabij is.
Uit het verleden weten we dat de prijsvorming op de vastgoedmarkt een “asymmetrisch aanpassingproces” is, flexibel is naar boven toe maar star naar beneden. Of wanneer de vraag toeneemt, dit langs de aanbodzijde onmiddellijk in een prijsstijging wordt omgezet. Wanneer de vraag afneemt dan wordt dit echter slechts langzaam omgezet in een prijsdaling. In een eerste fase neemt de gemiddelde verkooptijd toe en slechts mondjesmaat geven de verkopers toe aan een prijsdaling. Over de laatste maanden stonden de woningen reeds langer te koop en de PVS index van Directmakelaar.be toonde aan dat als gevolg hiervan de verkopers hun prijzen herbekeken hebben om meer rekening te houden met de realiteit van de markt.
Jonge gezinnen kunnen enkel terecht in “tussenwoning”
Een periode van lage inflatie, goedkope leningen (lage rente) en een te verwachten langzame maar gestadige economische groei zou in de nabije toekomst een positieve invloed moeten hebben op de marktprijs van de woningen. We weten echter eveneens dat nu reeds de persoonlijke inbreng bij het aankopen van een woning ongeveer 1/3 van de aankoopsom bedraagt. jonge gezinnen die niet kunnen rekenen op een goede spaarpot of steun van hun ouders het steeds moeilijker krijgen om een woning te kopen. Hun netto (maand)inkomen bepaalt immers de grootte van de lening die ze kunnen afsluiten. We bemerken dat heel wat jongeren gedwongen zijn een tussenstap nemen, en zich eerst tevreden dienen te stellen met een zogenaamde “tussenwoning” die ze volledig kunnen financieren uit hun maandloon. Door vervolgens in te spelen op de fiscale voordelen (meeneembaarheid van de registratierechten, aftrekbaarheid van intresten en afbetaling,…) kunnen ze dan in een verdere levensfase (bijv. na gezinsuitbreiding) de gerealiseerde meerwaarde van de woning aanwenden als hefboom voor een betere, grotere gezinswoning.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.