donderdag 1 juli 2010

De vastgoedmarkt zoekt naar een nieuw evenwicht …

Woningen blijven dubbel zo lang te koop staan ... van 69 dagen in 2008 naar 132 dagen in 2010
De Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lage kostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd dat deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen.
De vastgoedmarkt zoekt naar een nieuw evenwicht …
De PVS index daalt in juli terug naar 1,14 (tegenover 1,26 in juni), wat de aarzeling van de verkopers aangeeft. Wie niet moet verkopen kijkt de kat uit de boom. Half 2008 werd een woning nog verkocht na gemiddeld 69 dagen. In het eerste kwartaal 2010 is die termijn reeds opgelopen tot 132 dagen. Die verdubbeling is des te opvallender omdat 26 % van de verkopers hun vraagprijs verlagen, en net zoals vorige maand blijft de gemiddelde verlaging in vraagprijs hoog. Uit het verleden weten wij dat de prijsvorming op de vastgoedmarkt een “asymmetrisch aanpassingproces” is, flexibel is naar boven toe maar star naar beneden. Of wanneer de vraag toeneemt de prijs langs de aanbodzijde onmiddellijk in een prijsstijging wordt omgezet. Wanneer de vraag afneemt dan wordt dit slechts langzaam omgezet in een prijsdaling. In een eerste fase neemt de gemiddelde verkooptijd toe en slechts mondjesmaat geven de verkopers toe aan een prijsdaling. Heden staan de woningen reeds langer te koop en reeds enige tijd beginnen de verkopers hun prijzen te herbekijken en houden ze meer rekening met de realiteit van de markt.
…En de koper ziet steeds meer ‘te koop’-bordjes, die er dan ook langer blijven hangen.
Daarboven op maakt de omgeving het hem moeilijk om te beslissen: gaan de prijzen straks naar omhoog (inflatie) of naar beneden (deflatie). Worden de belastingsvoordelen voor de aankoop van een woning behouden? Komt er straks een extra belasting op het bezit van een woning? Hoeveel zal de Belgische schuldsanering hem kosten? In ieder geval dient hij, ondanks de historisch lage intrest, diep in zijn nettoloon te graaien om de hypotheeklast af te betalen. Kopen wil hij nog wel, maar enkel tegen zeer gunstige voorwaarden. “Opbeurend is dat we bemerken dat bijna 10% van de kopers jongeren zijn (onder de 25 jaar) die ten volle het nut van de meeneembaarheid van de registratierechten juist inschatten en met financiële hulp van de ouders een eerste woning kopen”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.