woensdag 9 juni 2010

PARTICULIERE IMMOPRIJZEN ONDER DRUK DOOR VERKIEZINGSKOORTS

GEMIDDELDE PRIJSDALING VERDUBBELT OP 1 MAAND NAAR BIJNA 20.000 EURO
De Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lage kostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd dat deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen.
Meer particuliere verkopers maar ook twijfel groeit met grotere prijsdaling tot gevolg …
De PVS index stijgt in juni door naar 1.26 (tegenover 1.00 in mei), wat erop wijst dat steeds meer particuliere verkopers hun huis in de markt plaatsen. “Tegelijkertijd bemerken wij dat nog steeds 23 % van de verkopers hun prijs verlagen (zelfde cijfer als mei) maar de gemiddelde verlaging is fors toegenomen tot 5.98 %, of bijna een verdubbeling tegenover de 3.17 % van mei). 5.98 % stemt overeen met een gemiddelde spontane verkoopprijsverlaging van 19.260 €, wat aantoont dat de verkopers denken hun initieel verwachte verkoopprijsprijs niet te zullen halen. Wij kunnen dan ook verwachten dat de aanbodmarkt zeker terug verder zal verzwakken naar de verkiezingen en daaropvolgende periode toe. Een snelle regeringsvorming dient dan ook het vertrouwen in de economie te versterken”.
…terwijl de kopers door de groeiende kloof tussen de koopprijs van een woning en hun (netto) inkomen het moeilijk blijven hebben.
Normaliter zouden de kopers de markt moeten bestormen aangezien de particuliere verkopers hun prijzen verlagen terwijl ook de rentetarieven laag blijven. Het aandeel van de maandelijkse afbetaling tegenover het netto-inkomen blijft desondanks echter stijgen wat de kopers duidelijk weerhoudt. De inspanning blijkt immers vaak te zwaar voor wie onvoldoende eigen middelen heeft (gemiddeld 37.6 % van de aankoopprijs komt reeds uit eigen fondsen).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.