vrijdag 8 oktober 2010

VLAAMSE VASTGOED STABILISEERT TERWIJL BRUSSELSE IN CRISIS BLIJFT

IN BRUSSEL MOET 50% MEER VERKOPERS HUN PRIJS LATEN ZAKKEN, MET GEMIDDELD 30.000 EURO
De Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lage kostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd dat deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen.
PVS index toont stabilisatie in Vlaanderen maar verdere crisis in Brussel
Slechts 25 % van alle particuliere vastgoedaanbieders in Vlaanderen (exclusief Brussel) dienen bij een verkoop hun prijs te laten dalen (en dit met 5.6 % (of gemiddeld -19.374 €)). Uit het verleden leren wij dat indien maar 25% van de particulieren hun initiële vraagprijs naar beneden herzien, dit een sterke indicatie is van een stabiliserend aanbod. In Brussel, inclusief de 19 randgemeenten, daarentegen zijn 37,5 % van de verkopers, dus 50% meer dan in Vlaanderen, verplicht hun prijzen te corrigeren, en dit met gemiddeld 6.6 % (of -28.241 €). Dit zijn hoge cijfers en dit wijst op een negatieve markttendens die mee het gevolg is van de te hoge prijzen in het Brusselse.
Hoger aanbod in laatste trimester maar herstel blijft pril
De PVS index nadert met een score van 1,15 in oktober terug het peil van voor het zomerreces. Directmakelaar.be verwacht dan ook een verder herstel van het huizenaanbod in Vlaanderen gedurende het laatste trimester van 2010. Dit zal leiden naar meer transacties en een beter evenwicht tussen vraag en aanbod, en wellicht hogere prijzen. Al bij al blijft het een kopersmarkt maar de koper is langzaam zijn discussiemarge aan het verliezen. Deze situatie kan echter snel draaien. Stijgende intrestvoeten op de hypothecaire lening, inflatie of pessimistische inschatting van de werkzekerheid zouden dan ook het prille herstel van de huizenprijzen kunnen fnuiken. In juli konden wij reeds zien hoe een te snelle en te forse prijsstijging van de verkoopprijzen dadelijk een reactie van de kandidaat kopers uitlokte. Het aantal vastgoedtransactie daalde in één maand tijd met 18 %.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.