dinsdag 10 maart 2009

Crisis op de vastgoedmarkt staat voor NU UW WONING KOPEN.

Waarom NU een woning kopen? Een woning kopen is een beslissing op lange termijn. De doorsnee woning koper financiert deze met inbreng van een deel eigen vermogen en het overige (groot) deel door een lening of kredietopening bij een of andere bank. Vele kandidaat kopers vrezen de huidige crisis, en zeker, deze is van jewelste en dient zeker mee te spelen in uw aankoopbeslissing. TOCH IS HET VANDAAG HET MOMENT OM EEN WONING TE KOPEN. De huidige economische crisis zorgt voor uitzonderlijk lage intresten en de verkoopprijs voor een woning staan onder druk. Nooit kon men tegen betere marktvoorwaarden een woning kopen. Twee voorwaarden zijn echter essentieel. - Maak dat u een deel (bijv. een 20 %) van uw woning zelf kunt financieren, anders vangt u wellicht bot bij uw bank. - Denk toch even na in hoeverre u uw huidige job kunt aanhouden, of in hoeverre uw jobcapaciteiten goed in de markt liggen. Wie nu koopt zal in de zeer nabije toekomst ten volle kunnen profiteren van de heropleving van de economie. Een opleving van de economie betekent snel stijgende intrestvoeten en een hevige opwaartse druk op de verkoopprijzen van de woningen. Dit kantelmoment komt er zeker en wellicht sneller dan u denkt. Een woning aankopen duurt al snel enkele maanden. Enkele maanden zoeken, dan al vlug een drie maanden voor het afsluiten van de lening en de notariële verkoopakte. Voor u het weet bent u te laat, zijn de intresten en de woning prijzen aan het stijgen. Waarom zijn wij er zeker van binnen de 3 maanden tot 1 jaar de inflatie zal aantrekken, de intrestvoeten en de woningprijzen zullen stijgen. Om uit de huidige crisis te komen zijn er drie mogelijkheden, de ene al iets waarschijnlijk dan andere. - In de meest waarschijnlijke optie is dat de vroeger uitgeprobeerde, en geslaagde, weg wordt gevolgd. De overheden laten de rente fors dalen, laten het overheidsdeficit fors toenemen, pompen massa’s geld in het financieel systeem (de banken). In ’t kort: er wordt massaal geld in de economie gepompt. - Het minst waarschijnlijke scenario is dat de overheden alles wat laten betijen en dan komen wij in een snelle neerwaartse spiraal terecht. Een reeks van falingen (eveneens van financiële instellingen), afdankingen, en algemene verarming van de bevolking wordt dan onze dagelijkse zorg. Mocht het zover komen – hopelijk dat de beleidsverantwoordelijke toch wat meer wijsheid hebben – dan zijn de bedragen nodig om deze neerwaartse spiraal te onderbreken zo aanzienlijk dat zelfs een efficiënt overheidsingrijpen amper nog haalbaar is. - Het beste wat ons kan gebeuren is dat de beleidsmakers (op Europees of liever nog op wereld schaal) samenwerken om de intrestvoeten en de grondstofprijzen laag te houden. De economie zal dan automatisch snel en krachtig opveren. Dit optimistisch scenario behoort zeker tot de mogelijkheden. Denk in België aan de stevige tussenkomst van onze regeringen bij de banken, de analoge steun van o.a. de Britse, Duitse, Nederlandse regeringen, alsook aan de grote geldsommen die Obama in de Amerikaanse economie pompt. Wat moet u uit de drie scenario’s onthouden: Ze geven alle drie, zowel de meest waarschijnlijke, de uiterst pessimistische of de beste, aanleiding tot INFLATIE. Ieder scenario gaat immers gepaard met een hoge mate van GELDCREATIE. De geldmassa die bijvoorbeeld in de banken werd gepompt dient ter versteviging van hun kernkapitaal en vroeg of laat vindt dit geld zijn weg naar de reële economie. Geldcreatie leidt steeds en onherroepelijk naar inflatie. De gelden die de overheden “en masse” ter beschikking stelt van de financiële instellingen verzwaren de reeds astronomisch hoge staatsschuld naar een ongeziene hoogte. De overheden zullen dus genoodzaakt worden om de inflatie te laten stijgen teneinde de schuldenlast te verminderen. CONCLUSIE: Op een relatief korte termijn ( 3 maanden, één jaar,…) zal de inflatie aantrekken en zullen de intrestvoeten stijgen. Mochten de beleidmakers het meest optimistische scenario ondersteunen, wat hopelijk en wellicht gebeurd, dan zal de inflatie opstoot nog krachtiger zijn. Dus is er maar één goede conclusie: Crisis op de vastgoedmarkt staat voor NU UW WONING KOPEN.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.