dinsdag 24 februari 2009

Verzekering GEWAARBORD WONEN..of een extra zekerheid voor wie vandaag een woning koopt.

De Vlaamse overheid start op 1 april 2009 opnieuw met een gratis verzekering gewaarborgd wonen via verzekeraar Ethias. Die verzekering voorziet in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen wegens onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De vorige verzekering gewaarborgd wonen liep ten einde in de zomer van 2008 en wordt nu hernomen en uitgebreid. Waar er vroeger een inkomsten plafond was, valt deze voorwaarde nu weg en kan door iedereen aangevraagd worden. De nieuwe verzekering gewaarborgd wonen is gratis en geldt voor alle bouwers, kopers en verbouwers die onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt worden. De tegemoetkoming loopt gedurende maximaal 3 jaar en bedraagt maximaal 500 euro per maand. Dat maximumbedrag zakt zelfs tot 300 euro in het derde jaar. Die maatregelen zijn volgens minister Keulen bedoeld om het mogelijke "hangmateffect" van de verzekering te ontmoedigen. Als tegenprestatie voor de bredere toegankelijkheid werden de voorwaarden om van een tussenkomst te kunnen genieten afhankelijk gemaakt van een “activeringsluik.Zo voorziet de VDAB al na twee maanden met een aparte trajectbegeleiding om de werkloze opnieuw aan een job te helpen.Nieuw is ook dat de inkomensgrens wegvalt. Ook hogere inkomens (35.000 euro voor alleenstaanden, 50.000 euro voor een koppel) kunnen voortaan gebruik maken van de verzekering, op voorwaarde dat hun nieuwe woning voldoet aan bepaalde energienormen (E70). De verzekering is ook deels retroactief. Zo mag de eerste kapitaalsopname van de lening dateren van 1 april 2008. Aanvragen voor de nieuwe formule kunnen ingediend worden vanaf 1 april 2009. Vanaf begin maart moet meer informatie terug te vinden zijn op de website www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.Minister Keulen rekent op zo'n 7.500 polissen per jaar. In de vorige formule ging het om 4.200 polissen per jaar. Het beperkte succes van de vorige formule had volgens minister Keulen onder meer te maken met het feit dat de banken niet altijd even happig waren om de verzekering van 'concurrent' Ethias aan te bieden. "Door het feit dat wij nu die administratie gaan doen, valt die concurrentie een deel weg", meent minister Keulen. Hij benadrukt ook dat de verzekering een belangrijk instrument is in economisch onzekere tijden en ook perfect past binnen het overheidsbeleid dat eigendomsverwerving stimuleert.µ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.