woensdag 18 februari 2009

Wat zijn de bijkomende kosten bij aankoop van een woning. Een overzicht en enkele VUISTREGELS

Bij de aankoop van een woning dient men rekening te houden met de “bijkomende” kosten. Deze zijn immers een niet te onderschatten: registratiekosten, akte of notariskosten, de kosten van de leningsakte. De juiste berekening van al deze aanvullende kosten is niet zo eenvoudig. directmakelaar.be geeft u enkele vuistregels om dit alles snel en relatief nauwkeurig in te schatten. De VUISTREGELS, kosten akte en lening inbegrepen. Aankoop van een EERSTE woning Als die valt onder het “klein beschrijf”, verhoogt u de aankoopprijs met 7 % In de andere gevallen verhoogt u de aankoopprijs met 12 % Bij verkoop van uw woning en aankoop van een nieuwe woning Als die valt onder het “klein beschrijf”, verhoogt u de aankoopprijs met 6 % In de andere gevallen verhoogt u de aankoopprijs met 8 % Hoe komen wij tot deze vuistregels? Grosso modo dienen drie soorten bijkomende kosten worden betaald: De registratiekosten kunnen variëren van 1,5 tot 10 % op de koopprijs van de woning Ereloon van de notaris is afhankelijk van de hoogte van de koopsom Dient u een hypothecaire lening aan te gaan, dan is op het geleende bedrag eveneens registratiekosten en een ereloon aan de notaris te betalen Gezien het hier om vuistregels gaat, vertrekken wij van de veronderstelling dat de aankoopprijs tussen de 150.000 à 350.000 € bedraagt, en dat de woning aangekocht werd als hoofdverblijfplaats en in Vlaanderen gelegen. Is de aankoopprijs van de woning een stukje hoger, dan zijn deze vuistregels nog richtinggevend en iets te hoog geschat. REGISTRATIEKOSTEN

Algemene regel:

  • Betreft de aankoop een sociale woning, aangekocht bij een openbare instelling, dan betaalt men in de regel slechts 1,5 % registratiekosten over de aankoopprijs
  • 5 % registratie, het zogenaamde klein beschrijf, dienen betaald te worden indien de woning over een klein (niet geïndexeerd) kadastraal inkomen beschikt. Een klein kadastraal inkomen bedraagt 745 €, maar wordt verhoogd indien het gezin 3 of meer kinderen telt ( 3 of 4 kinderen, 845 €; 5 of 6 kinderen 945 € en meer dan 6 kinderen, 1045 €)
  • 10 % registratie is verschuldigd in alle andere gevallen en dient dus beschouwd te worden als de algemene regel.

Deze registratie kosten (zowel de 5 % als de 10 %) kunnen echter VERMINDERD worden. Men spreekt van “meeneembaarheid”, “abattement” en “bij-abattement. Deze middelen om uw regisitratiekosten de verminderen kunnen nooit samen gebruikt worden. Algemeen mag men stellen dat abattementen en bij-abattementen door de regel het interessants zijn bij de aankoop van uw eerste woning. Meeneembaarheid is het meestal aangewezen bij verkoop van uw huidige woning en aankoop van een nieuwe woning. - Abattement is een korting dat u krijgt bij de aankoop van uw eerste en enigste woning. Op de eerste aankoopschijf van 15.000 € dient u geen registratie rechten te betalen, of een korting van 1.500 € aan registratie rechten. - Het bij-abattement vervangt de geplande afschaffing van de registratierecht bij aankoop van een woning. Deze afschaffing wordt vervangen door een korting van 1.000 € op de registratiekosten van uw hypotheeklening (wij gaan uit van de veronderstelling dat u meer dan 20.000 € leent voor uw woning). - De meeneembaarheid of het rugzakprincipe geeft u de mogelijkheid om tot 12.500 € van vroeger gebruikte registratierechten te hergebruiken. U steekt 12.500 € in uw rugzak en na verkoop van uw huis kan men deze opnieuw gebruiken bij de aankoop van een nieuwe woning. ERELOON NOTARIS Het betreft de kosten die de notaris dient te maken voor het opstellen van de akte, de nodige opzoekingen uit te voeren. In ’t kort, voor het werk dat de notaris dient te doen om de vele inlichtingen op te vragen, attesten na te zien, de akte op te maken, enz. Dit ereloon wordt gedeeltelijk forfaitair verrekend en gedeeltelijk op percentage. Dit percentage is degressief volgens de hoogte van de verkoopprijs van uw woning. Indien de koper en de verkoper opteren om elk een notaris aan te duiden, blijft dit ereloon gelijk en dienen de tussenkomende notarissen dit onderling te verdelen. Reken ongeveer, all in, op een kleine 1,25 % op de aankoopijs van uw woning (woning met een verkoopprijs rond de 300.000 €) KOSTEN VAN DE HYPOTHEEK AKTE Indien de bank u een lening toegekende, zullen zij een garantie vragen die de terugbetaling van uw schulden garandeert. De notaris zal eveneens zorgen voor deze hypotheek. Het gewaarborgde bedrag zal steeds 5 à 10 hoger zijn dan het door u geleende bedrag. De bank houdt er immers rekening mee dat bij wanbetaling zij heel wat kosten zullen moeten maken om hun geld te recupereren. De kosten van registratie, ereloon, enz. bedragen ongeveer 1,55 %, maar gezien de waarborg hoger zal liggen dan het geleende bedrag dient men rekening te houden met een kostprijs, verrekend naar de aankoopprijs van 1,70 % VUISTREGELS AANKOOP EERSTE WONING Met kadastraal inkomen gelijk of kleiner dan 745 € (KLEIN BESCHRIJF) Aankoopprijs woning 150.000 € § Registratiekosten: 7.500 § Ereloon notaris: 2.504 § Hypothecaire lening: 2.605 § Abattement: -1.500 § Bij-abattement: -1.000 · TOTAAL KOSTEN 10.109 € of afgerond 6.75 % op de aankoopprijs In de andere gevallen Aankoopprijs woning 250.000 € § Registratiekosten: 25.000 § Ereloon notaris: 3.074 § Hypothecaire lening: 4.340 § Abattement: -1.500 § Bij-abattement: -1.000 · TOTAAL KOSTEN 29.914 of afgerond 11, 97 % VERKOOP WONING en AANKOOP NIEUWE WONING Met kadastraal inkomen gelijk of kleiner dan 745 € (KLEIN BESCHRIJF),wij gaan ervan uit de nieuwe woning 50 % meer kost dan de vroegere aankoopprijs van uw verkochte woning Aankoopprijs woning 150.000 € § Registratiekosten: 7.500 § Ereloon notaris: 2.504 § Hypothecaire lening: 2.605 § Meeneembaarheid - 5.000 · TOTAAL KOSTEN 7.609 € of afgerond 5,10 % op de aankoopprijs In de andere gevallen Aankoopprijs woning 250.000 € § Registratiekosten: 25.000 § Ereloon notaris: 3.074 § Hypothecaire lening: 4.340 § Abattement: -12.500 · TOTAAL KOSTEN 19.914 € of afgerond 7.75 % Wat kunt u nu hanteren als VUISTREGELS voor de snelle inschatting van de KOSTEN: Aankoop van een EERSTE woning Als die valt onder het “klein beschrijf”, verhoog te de aankoopprijs met 7 % In de andere gevallen verhoogt u de aankoopprijs met 12 % Bij verkoop van uw woning en aankoop van een nieuwe woning Als die valt onder het “klein beschrijf”, verhoog te de aankoopprijs met 6 % In de andere gevallen verhoogt u de aankoopprijs met 8 % Zo ziet u het maar, de kosten liggen toch wat lager dan wat vele kopers denken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.