donderdag 10 april 2014

Start van de (zachte !) landing van de vastgoedmarkt ?


De index voor het Belgische residentieel vastgoed (*) daalde in het 4de kwartaal met 1,1 % tegenover het vorige kwartaal.

Op jaarbasis bedraagt de prijstoename 0,2 %, wat uiterst weinig is en zelf lager is dan de lage inflatie van 0,89 % vandaag.

Vnl. de prijs van de verkochte bestaande woningen (secondaire markt) daalde (-0,18 %) tegenover het vorige kwartaal. De prijs van de nieuwbouw woningen hield stand en kende zelfs een lichte stijging.

Deze zachte landing was reeds eerder voorspeld. Nu de uiterst lage hypotheekrente wellicht haar bodem heeft bereikt, of dit wellicht door de kopers en verkopers zo gepercipieerd wordt, wordt de dynamiek uit de prijsvorming gehaald.

De landing is ingezet. De huidige lichte maar constante conjunctuur verbetering kan zorgen voor een zachte landing.
 
jaar / kwartaal 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4
bestaande woning 106,00 105,97 107,58 106,58 106,72 106,35 108,14 106,39
nieuwe woning 105,66 106,12 106,05 105,61 105,39 105,39 106,65 107,13
TOTAAL 105,90 105,99 107,18 106,32 106,37 106,10 107,75 106,56
jaar / kwartaal 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4
bestaande woning 3,75% 2,55% 1,84% 1,32% 0,68% 0,37% 0,52% -0,18%
nieuwe woning 2,64% 2,80% 1,53% 0,51% -0,26% -0,69% 0,57% 1,44%
TOTAAL 3,47% 2,62% 1,77% 1,12% 0,45% 0,10% 0,53% 0,22%
Deze index meet de inflatie op de markt van het residentieel vastgoed, nieuwbouw en bestaande woningen. Bron : Eurostat

 
 
(*) De residentiële vastgoedprijsindex houdt er rekening mee dat de verkochte woningen verschillen van kwartaal tot kwartaal en worden de kwaliteitsverschillen in rekening gebracht door te werken met hedonische regressie modellen. Deze modellen schatten een theoretische prijs op basis van de karakteristieken en locatie van de verkochte woningen. De theoretische prijs wordt vervolgens vergeleken met de werkelijke transactieprijs om op deze manier prijswijzigingen ten gevolge van verschillen in karakteristieken van de woningen te elimineren.
 
 
 
 
 

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.