dinsdag 8 april 2014

Gratis verzekering Gewaarborg wonen ! Hebt u, na de aankoop of bouw van uw woning, de pech uw baan te verliezen of langdurig ziek te zijn.

De  gratis verzekering ‘ gewaarborgd wonen’ bestaat reeds 5 jaar. 50.000 gezinnen genieten van deze verzekering en reeds een 1.000 keer heeft de verzekering moeten inspringen. Hebt u de pech uw baan te verliezen of langdurig ziek te zijn dan hebt u de verzekering die u helpt om de lening af te betalen.

Gratis verzekering ‘gewaarborgd wonen’ voor woningbouwers en – kopers
Zonder verzekering Gewaarborgd Wonen leidt job verlies of arbeidsongeschiktheid mogelijk tot ernstige financiële zorgen. De maandelijkse hypotheekaflossing loopt gewoon door terwijl uw inkomen een stevige deuk krijgt. De verzekering Gewaarborgd Wonen, waarvan de Vlaamse overheid de premie betaald, verzacht het leed. Na een wachttijd van drie maanden ontvangt u maximaal drie jaar lang een tegemoetkoming van maximaal 500 euro per maand. In sommige gevallen bedraagt de uitbetaling zelfs 600 euro per maand. Daarmee krijgt u een stevige duw in de rug om achterstallige aflossingen te vermijden.

Wie komt in aanmerking?

ü  U sloot een hypothecaire lening af voor de koop of renovatie van woning of een nieuwbouwwoning.

ü  Uw eerste afbetaling is minder dan één jaar geleden

ü  U leende meer dan 50.000 € of 25.000 € bij renovatie

Voor welke woningen?

ü  De woning is gelegen in het Vlaamse gewest en bestemd als hoofdverblijf.

ü  Het is uw enige woning

ü  De kredietmaatschappij (die dus uw lening gaf) schat de waarde van uw woning op maximaal 320.000 €. Dit kan tot 365.000 € verhoogd worden in de rand.

Hoeveel mag ik verdienen?

ü  Deze gunstmaatregel heeft geen inkomen beperking.

ü  Werkt u als arbeider of bediende dan dient u één jaar gewerkt te hebben,

ü  Als zelfstandige dient u uw zelfstandige activiteit een jaar uitgeoefend te hebben in hoofdberoep.

Wat houdt de waarborg in?

De verzekering loopt over 10 jaar

Na een wachttijd van 3 maanden, nadat u arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos werd, wordt de tussenkomst gedurende maximaal 36 maanden uitbetaald, nl.

ü  In geval van arbeidsongeschiktheid gedurende maximaal 36 maanden

ü  In geval van werkloosheid gedurende 18 maximaal 18 maanden, eventueel te verlengen met dezelfde periode.

De bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de kredietinstelling, die het verrekend met de te betalen maandelijkse afbetaling.

De tegemoetkoming verminderd eveneens in de tijd. Hoe langer u onvrijwillig werkloos bent of arbeidsongeschikt hoe lager.

ü  Het eerste jaar is dit 70 % van de maandelijkse betaling,

ü  Het tweede jaar wordt dit 56 %

ü  En het laatste jaar wordt dit 42 %

Hou er eveneens rekening mee dat de tegemoetkoming nooit hoger is dan 500 € (in uitzonderlijke gevallen 600 €)

verdere info of vragen m.b.t. Gewaarborgd Wonen ! Stuur ons gerust een mailtje met uw vraag  :hans@directmakelaar.be               

               

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.