vrijdag 12 april 2013

Eerste zwaluw op vastgoedmarkt na barre winter

Demografische en maatschappelijke factoren vereisen terug een langetermijnperspectief

De Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index, of de mate waarin de vastgoedverkopers naar de markt gaan, toont een lichte verbetering en klimt op tot 1.01 (tegenover 0.94). Het aantal verkopers dat hun initiële verkoopprijs naar beneden herziet, daalt van 27 % naar 20 %, wat een eerste positief signaal geeft voor de verkopers na een lange winter.

2013 en 2014 dienen zich aan als overgangsjaren en de demografische en maatschappelijke evoluties zullen in belangrijke mate bepalen welke richting de vastgoedmarkt nadien uitgaat.

De trendvoorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lagekostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de Vlaamse particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd die deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen. De evolutie van het totale aanbod van de particuliere verkopers en hun spontane prijswijzigingen in de loop van deze periode geven de toekomstige markttendens weer.

2013 en 2014 overgangsperiode

De periodes van steeds stijgende vastgoedprijzen op korte termijn zijn zeker voorbij. Het gestaag stijgen van het beschikbaar gezinsinkomen en de lage werkloosheidsgraad liggen achter ons. De lage hypotheekrente slaagt er voorlopig nog in om de markt zowel naar aantal als naar waarde min of meer stabiel te houden, maar ook dat kan niet blijven duren. 2013 betekent de facto ook het einde van de woonbonus in zijn huidige lucratieve vorm. Gezien de beperkte overheidsbudgetten kan men ervan uitgaan dat de nieuwe woonbonus minder gul zal zijn, of meer gericht naar bepaalde doelgroep(en).

Dit alles zal in 2013 en 2014 wegen op de prijsvorming en leiden tot een overgangsperiode.

Langetermijnfactoren nemen terug bovenhand

Om te oordelen of een vastgoedinvestering aangewezen is, zal er steeds meer op langere termijn gekeken dienen te worden.

Over de jaren heen stijgt de vraag naar woningen. Daar waar de bevolking tussen 1990 en 2000 aangroeide van 9 naar 10 miljoen, overschrijden we vandaag reeds de 11 miljoen en het planbureau voorziet 12 miljoen inwoners tegen 2030. Deze bevolkingsaangroei cumuleert met de tendens naar kleinere gezinnen, de zogenaamde gezinsverdunning. Recent onderzoek wijst uit dat een gezinsverdunning van 2,4 naar 2,3 personen, 50.000 nieuwe woningen/per jaar vereist en dit jaar na jaar. Alleen in 2005 en 2006 (ongeveer 60.000 afgeleverde bouwvergunningen) werd dit getal ruimschoots overtroffen. Vandaag is er echter een jaarlijks tekort van +/-10 % om te voldoen aan de toekomstige verwachting.

De stijging van het aantal Belgen gecombineerd met kleinere gezinnen zal onvermijdelijk de druk, en dus in principe ook de verkoopprijzen, op de woningmarkt opdrijven. En ook de bouwmaterialen en de arbeidsuren worden gestaag duurder waardoor de kostprijs van een nieuwe woning stijgt en door de wet van de prijsconcurrentie eveneens de waarde van de bestaande woningen. Maar in een eerste fase kan deze prijsconcurrentie wat vertraagd worden doordat een mindere stijging of kleine daling van de bouwgrondprijs dit prijsverschil compenseert. Bovendien zal in de tussentijdse periodes de inflatie haar rol spelen en zullen de intresten op termijn ook terug stijgen en zo de mogelijke budgetten beïnvloeden. De positieve langetermijnfactoren enerzijds en deze mogelijke storende kortetermijnfactoren anderzijds maken dat vastgoed terug een langetermijnperspectief vereist bij het maken van investerings- of beleggingsbeslissingen” aldus Hans Loose.

De resultaten van de PVS-index zijn te raadplegen op www.directmakelaar.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.