donderdag 20 oktober 2011

Eerste oktobercijfers (2011) wijzen op aarzelende vastgoedverkopers

Eerste oktobercijfers wijzen op aarzelende vastgoedverkopers Particulieren ontvangen 5,5% of 19.500 euro minder dan gehoopt
De resultaten van de Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index over de eerste helft van oktober tonen dat de verkopers wel willen verkopen maar hun prijs uiteindelijk gemiddeld met bijna 20.000 euro dienen te verlagen. Meer en meer duikt er aarzeling op die door de komende besparingen tot vertraging of uitstel van de verkopen kan leiden.
De trendvoorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lagekostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de Vlaamse particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd die deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen. De evolutie van het totale aanbod van de particuliere verkopers en hun spontane prijswijzigingen in de loop van deze periode geven de toekomstige markttendens weer.
Resultaten PVS index nadien telkens bevestigd door uitkomst notarisbarometer
De PVS-index voorspelde de afgelopen jaren telkens exact de evolutie van de vastgoedmarkt zoals onlangs bij het derde kwartaal toen de PVS index aantoonde dat de beursdip een vastgoeddip voorkwam door een sterke septemberprestatie.
Vastgoedstijging maskeert start dalende trend
Tot op heden werden de woningprijzen nog zeer sterk gedragen door de ‘sponsoring’ van ouders of grootouders. De hypothecaire kredietaflossingen waren historisch laag. Daar komt nu langzaam, maar gestaag, een einde aan. De eigen inbreng en de inbreng van ouders neemt af en de leningen zijn nog voordelig maar verliezen toch aan aantrekkingskracht.
Waar het aantal afgesloten hypothecaire kredieten in september nog 7.37 % hoger lag dan in 2010, zijn de aanvragen voor nieuwe hypothecaire kredieten gedaald met 13,27 %. Het gevraagd bedrag van deze afgesloten en aangevraagde kredieten lag resp. 6,92 % en 20,45 % lager dan het jaar ervoor. Dat kan er op duiden dan daarin heel wat ‘groene’ – en verbouwingskredieten schuil gaan en de daling van de hypotheekaanvragen voor de aankoop van woningen nog lager is. Eenzelfde “verborgen” effect zien we door de afname van het niet-officiële deel waardoor de officiële prijsstijgingen genuanceerd dienen te worden .
Eerste oktoberresultaten tonen dat vlinderakkoord geen voorbode blijkt van vlinders in vastgoedbuiken
Uit de resultaten van de PVS-index over de eerste helft van oktober (een index van 1,18 en 25% van de verkopers die hun initiële prijs naar beneden dienden te herzien) blijkt dat de uiteindelijke verkoopprijs gemiddeld 5,5% of gemiddeld 19.500 euro lager uitvalt dan initieel gehoopt.
Dit wijst ondubbelzinnig op aarzelende verkopers: “ieder negatief bericht kan de markt dan ook ernstig verstoren of minimaal de beslissing om tot verkoop van zijn of haar eigendom over te gaan, vertragen of uitstellen. De berichten over ‘ernstige en zware’ begrotingsbesparingen zullen wellicht ook immobiliën raken. Iedere ingreep op de (vastgoed)fiscaliteit zal dadelijk zijn gevolg hebben op de vastgoedtransacties en –prijs. Dezelfde begrotingsinspanningen kunnen eveneens gevolgen hebben voor de koopkracht van de gezinnen, met eveneens zijn dadelijke impact op het ‘kunnen betalen’ (koopkracht) van de woning. Het wordt dan of even wachten om toch te kopen of een ‘minder dure’ woning aanschaffen. We vrezen dan ook voor het 4de kwartaal. Over de eerste 9 maanden van 2011 konden de prijzen de inflatie volgen, maar ook niet meer. Als dit het volgende kwartaal zo kan behouden blijven, mogen we van een goed resultaat spreken. De uitzondering wordt wellicht, zoals reeds vandaag, de woningmarkt rond de stedelijke zones waar er een grote bevolkingsdruk is. Daar kunnen we nog reële stijgingen zien, zowel van prijs als in aantal transacties”.
De resultaten van de PVS-index zijn te raadplegen op www.directmakelaar.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.