vrijdag 16 september 2011

BEURSDIP VOORKOMT VASTGOEDDIP ! EINDE VASTGOEDSTIJGING NABIJ ?

Uit de resultaten van de Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index augustus, een index van 1,07 en 20 % prijswijzigingen in de initiële vraagprijs, blijkt dat de beursdip de vastgoedmarkt gered heeft. De lichte prijsstijging blijkt in realiteit echter nog maar op papier te bestaan en de toekomst voor het vastgoed oogt op langere termijn toch somberder.
De trendvoorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lagekostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd die deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen. De evolutie van het totale aanbod van de particuliere verkopers en hun spontane prijswijzigingen in de loop van deze periode geven de toekomstige markttendens weer.
Beursmalaise stopt afglijden vastgoedmarkt
Na diverse kwartalen van optimisme en duidelijke tekenen van een gestage stijging van het aantal particuliere vastgoedverkopers en een duidelijk groeiend marktvertrouwen bleekt de PVS –index vlak voor de zomer (0,96 met 27% aantal prijswijzigingen) een trendbreuk te voorspellen. De vastgestelde daling van het aantal gerealiseerde verkopen met 7% bevestigde dit nadien ook. Daar waar de trend duidelijk op een verdere vertraging wees, blijkt uit een PVS-index in augustus van 1,07 met slechts 20% prijswijzigingen, dat de particuliere immomarkt toch terug op het juiste spoor zit. De verklaring hiervoor dient dan ook gezocht te worden in de beursmalaise, eenzelfde fenomeen dat we ook bij eerdere beurscrisissen gezien hebben.
Papieren prijsstijging en stilstand grondprijzen slecht nieuws
De vastgoedmarkt mag dan op korte termijn wel een dip vermeden hebben maar op langere termijn dreigen toch een aantal uitdagingen. Op papier is er immers nog wel een stijging van de prijzen maar nadere studie geeft een heel ander beeld in de realiteit.
Een gemiddelde prijsstijging van een slordige 2 %, en dus minder dan de huidige inflatie, verbergt op meer dan één manier een reële prijsdaling. Kredietverschaffers zijn vandaag immers terughoudender betreffende de verhouding waarde woning en toegestaan krediet. Het (foute) gebruik om vroeger een (ernstig) deel ‘onder tafel’ te betalen is daardoor wat uit gebruik geraakt en flatteert bijgevolg nog de prijsstijging van 2 %. Daarbovenop zien we een negatieve evolutie van de grondwaarde van de woning, de meest bepalende waardefactor in de prijsevolutie van een woning. De laatste decennia stijgt de grondwaarde voordurende en sneller dan de inflatie. Deze stijging komt nu voor de eerste maal tot stilstand. Deze ongunstige prijsevolutie dient gedurende de volgende kwartalen zeker van dichtbij opgevolgd te worden.
De resultaten van de PVS-index zijn te raadplegen op www.directmakelaar.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.