donderdag 30 juni 2011

PARTICULIERE VASTGOEDEIGENAAR BLIJKT OVER PERFECTE MARKTTIMING TE BESCHIKKEN

TYPISCHE VLAAMSE KENMERKEN KONDIGEN GESTAGE MAAR TRAGE GROEI AAN
De resultaten van de Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index juni 2011, een index van 1,06 en 25 % prijswijzigingen, wijzen op een gestage maar trage groei van zowel het immo-aanbod als de prijs. Aan de basis hiervan ligt de typische voorzichtige financiering die de particuliere vastgoedeigenaars heeft toegelaten maximaal in te spelen op de marktevolutie. Mede als gevolg hiervan noteert de woningprijs momenteel gemiddeld 10% hoger dan voor de crisis.
Pvs-index wijst op perfecte markttiming
In tegenstelling tot de omringende landen, en in het bijzonder Nederland, hielden de prijzen in Vlaanderen de afgelopen jaren goed stand. Op het diepste punt van de crisis midden 2009 was er een beperkte terugval van de woningprijzen, maar einde 2010 was deze daling reeds volledig weggewerkt. Momenteel zijn de woningen in Vlaanderen en Brussel gemiddeld reeds 10 % duurden dan in 2007, het jaar voor de crisis.
Nadere studie van de resultaten van de PVS-index van de afgelopen 2 jaar toont dat de crisis wel een belangrijke invloed had op het aantal woningen dat de particuliere verkopers in de markt plaatsen. Met een onwaarschijnlijke precisie voelden de verkopers de markt aan. Van zodra de prijs onder druk kwam, werd het aanbod onmiddellijk verminderd, terwijl bij een omgekeerde beweging, de verkoper zeer snel aanvoelde zijn gewenste verkoopprijs te kunnen halen, en werden er bijgevolg dadelijk meer huizen in de markt geplaatst. De Vlaming blijkt niet alleen een steen in zijn maag te hebben, maar beschikt dankzij deze nauwe verwevenheid met de huizenmarkt, eveneens over een zeer scherpe markttiming.
Des te opvallender is dat die markttiming zelfs terug te traceren was op wekelijkse basis. De resultaten van de PVS-index van de laatste 2 jaar illustreren dit ten volle. Er is bijna een perfecte voorspelbaarheid in de mate dat de woningverkopers hun initiële verkoopprijs aanpassen (spelen met de prijs) en de dadelijk daaropvolgende aanpassing van het aanbod.
Voorzichtige financiering biedt noodzakelijke ademruimte
De typische Vlaamse voorzichtigheid inzake financiering heeft het de particuliere vastgoedeigenaar mogelijk gemaakt gebruik te maken van zijn timing. De gezonde financieringsbasis door de kredietverschaffers heeft de verkoper immers toegelaten om even een ‘stand stil’ in te lassen als de markt hem niet gunstig leek. Kredietverschaffers lenen niet alleen op basis van de waarde van de woning, maar evenzeer nemen ze de kans op vlotte terugbetaling in aanmerking. Slechts weinig verkopers staan daardoor met hun rug tegen de muur en “moeten” verkopen. Deze gedwongen verkopen, zoals gebleken is in de Verenigde Staten en dichter bij ons in Nederland, veroorzaken immers een neerwaartse prijzenspiraal.
Wij blijven dan ook – zoals de PVS-index over de laatste 2 jaar duidelijk aantoont – optimistisch voor wat de evolutie van prijs en aanbod betreft. Korte correcties blijven steeds mogelijk, maar op middellange termijn stijgt het aanbod en blijven de prijzen de langzame maar continue stijging van inflatie en koopkracht volgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.