donderdag 19 mei 2011

BRUSSELSE VASTGOEDMARKT HERSTELT FORS

BHV PRIJSCORRECTIE DAALT VAN 36.000 NAAR 14.000 EURO
De resultaten van de Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index mei 2011 (1,18) duiden op een groeiend vertrouwen van de particuliere vastgoedverkopers. Terwijl alle Vlaamse provincies eenzelfde tendens vertonen, valt Brussel-Halle-Vilvoorde op met het sterkste herstel. De ouderen en de jongeren vinden elkaar trouwens steeds meer als het immobiliën betreft en doen het aanbod stijgen.
De trendvoorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lagekostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd die deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen. De evolutie van het totale aanbod van de particuliere verkopers en hun spontane prijswijzigingen in de loop van deze periode geven de toekomstige markttendens weer.
Vraagprijscorrectie in BHV van 8,17% naar 3,64%
Dat slecht 1 op 5 aanbieders in Vlaanderen en Brussel hun initiële vraagprijs naar beneden herziet met slechts 5,21 % ( of gemiddeld 16.654 €) bevestigt de overtuiging van de verkopers om vlot een koper te kunnen vinden aan een aanvaardbare prijs. Begin dit jaar dienden meer dan 1 op 4 verkopers (27%) hun initiële vraagprijs nog met 6,22 % ( of gemiddeld 20.455 €) te corrigeren alvorens een verkoopsonderhandeling te kunnen aanvatten. Deze tendens komt het meest tot uiting in de cijfers van Brussel-Halle-Vilvoorde. Waar we in januari nog een vraagprijscorrectie van 8,17 % ( of 36.211 €) optekenden, valt deze nu terug op 3,64 %, of amper 14.273 €. Dit beeld van Brussel is bovendien nog vertekend door de minder goed in de markt liggende gemeentes zoals Sint Agatha Berchem, Sint-Joost-ten-Node en Anderlecht. Dit illustreert de nog sterkere prestatie in de overige Brusselse gemeentes en de rand.
Wijzigende woontendensen van ouderen en jongeren doen aanbod stijgen
De prijsstijging van de woningen blijft net boven de inflatie, maar het aantal gerealiseerde verkopen stijgt gestaag naar het niveau van voor 2007 (dus van voor de crisis). De woningprijzen houden dan ook goed tot zeer goed stand, en tegen deze prijzen wordt er verkocht.
Het stijgende aanbod is voor een belangrijk deel het gevolg van de vastgoedverkopers die wel iets kleiner willen wonen en wellicht meer in de stad wensen te wonen nu de kinderen het huis uit zijn. Zij keken reeds lang (2 jaar) uit naar het geschikte moment om hun woning op de markt aan te bieden. De economie lijkt het beter te doen en de vrees voor verdere rentestijgingen in de nabije toekomst – en dus opnieuw prijsdruk - ligt hier wellicht mee aan de basis. De kinderen ( of de nieuwe kandidaat kopers) blijven voorzichtig. Een aankoop financieren neemt een grote hap uit hun inkomen. Voor de nieuwe en jonge kandidaat kopers is het vandaag kiezen, ofwel wat kleiner kopen dan gehoopt of de ouderlijke steun gebruiken om de leninglast naar een aanvaardbaar niveau te halen. Dat mama en papa net hun huis verkochten om kleiner te gaan wonen kan natuurlijk een goede steun zijn. En zo vullen ouderen en jongeren elkaar perfect aan op de immomarkt
.
De resultaten van de PVS-index zijn te raadplegen op www.directmakelaar.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.