vrijdag 18 maart 2011

VASTGOEDVERKOOP SLABAKT !

30% VAN DE VERKOPERS VERLAGEN HUN PRIJS MET 6%
De resultaten van de Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index maart duiden aan dat de vastgoedverkopen in het begin van 2011 blijven slabakken. En dit ondanks dat bijna 30 % van de eigenaars-verkopers in Vlaanderen hun initiële vraagprijs met 5.90 % verlaagden.
De trendvoorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lagekostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd dat deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen. De evolutie van het totale aanbod van de particuliere verkopers en hun spontane prijswijzigingen in de loop van deze periode geven de toekomstige markttendens weer.
Steeds meer verkopers vrezen hun gehoopte prijs niet te halen
Gedurende het derde en gedeeltelijk het vierde kwartaal van 2010 toonde de PVS-index dat de aanbodmarkt terug op kruissnelheid kwam. Deze tendens werd nadien ondermeer bevestigd door zowel het aantal afgesloten hypotheekleningen als het door de kredietverschaffers totaal geleende bedrag. Maar waar de traditionele terugval einde december 2010 met 0,77 (pvs jan’11) nog beter was dan de 0,51 (pvs jan ’10) van het jaar voordien, gaat het sindsdien van kwaad naar erger.
Begin 2011 wordt gekenmerkt door het ontbreken van de normale sterke herneming . Waar de markt begin 2010 bijna meer dan verdubbelde (van 0,51 naar 0,91 in januari en 0,93 in februari), stokt het herstel nu op een lager niveau (van 0,77 naar slechts 0,85 en 0,91). Wat vooral opvalt, is dat het aantal verkopers dat hun initiële prijs wijzigt, in tegenstelling tot begin vorig jaar blijft toenemen tot nu al 30%. Vorig jaar zagen we een omgekeerde beweging van 35% in december naar 28% en 23% in respectievelijk januari en februari 2010. Dit wijst er op dat een groter aantal verkopers steeds meer vrezen hun initiële verwachte verkoopprijs niet te zullen halen.
Grote vraagtekens voor de rest van 2011
Wellicht werd de markt in het derde en gedeeltelijk in het vierde kwartaal eveneens ondersteund door kopers die ten volle wilden genieten van de lage intrest en hun koopbeslissing vervroegden en hiermee het marktaanbod en de marktprijs ondersteunden. Deze kopers zijn vervroegd uit de markt voor het jaar 2011verdwenen.
Tot vandaag hanteerden de kredietverschaffers (banken) een lage intreststrategie. De vraag is of ze, nu de deuren van Batibouw dicht zijn, deze (commerciële) strategie zullen aanhouden of de intreststijgingen van de korte termijnrente (basis voor de prijszetting hypotheeklening aan variabele intrestvoet) en de lange termijnrente (basis voor de prijszetting hypotheeklening tegen vaste intrestvoet) door zullen rekenen aan hun klanten.
Net zoals in het verleden zal het netto inkomen (na verrekening van de fiscale voordelen van de woonlening) van de koper zijn koopkracht, en dus zijn afbetalingsmogelijkheden, bepalen. Het verlengen van de looptijd van de lening met 1 à 2 jaar kan gerust een matige intrestverhoging opvangen. In dat geval zal 2011 zich alsnog kunnen herstellen, zoniet blijft de verdere evolutie een groot vraagteken.
De resultaten van de PVS-index zijn te raadplegen op www.directmakelaar.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.