donderdag 6 januari 2011

VASTGOEDVERKOPEN DALEN FORS IN DECEMBER

DALENDE TREND OF WINTERPRIK ?
De Particuliere Vastgoedsentiment-index viel de afgelopen decembermaand fors terug tot 0,77 terwijl het aantal vraagprijscorrecties terug boven de 25% (27 %) steeg. De komende maanden zullen uitwijzen of het hier een winterprik betreft, dan wel de inzet van een neerwaartse immotrend.
De trendvoorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lagekostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd dat deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen. De evolutie van het totale aanbod van de particuliere verkopers en hun spontane prijswijzigingen in de loop van deze periode geven de toekomstige markttendens weer.
Sterke gelijkenis met eerdere terugval wijst op winterprik…
Directmakelaar.be ziet in de fors lagere decembercijfers veel parallellen met een soortgelijke inzinking midden 2010 en sluit bijgevolg niet uit dat het slechts een winterprik betreft. Na de forse terugval van het immo aanbod in juli (pvs index 0,98 en 30 % van de verkopers wijzigden hun initiële vraagprijs naar beneden) , zagen we vanaf augustus een snel stijgende pvs-index, om einde september reeds terug een pvs-index van 1,15 met een vraagprijscorrectie van 22 % vast te stellen. Dit zijn cijfers die toen op een hernemen van het aanbod wezen.
… maar stijgende rente houdt ook gevaar van neerwaartse trend in
Vanaf einde oktober toonde de pvs-index terug een aarzeling, waarbij deze terugviel op 1,00 en het aantal wijzigingen in de vraagprijs terug steeg tot 25 %. In december ging de pvs-index snel naar beneden (tot 0,77) en stegen het aantal verkopers die hun prijs naar beneden aanpasten terug boven de 25 % (nl. 27%) . Einde december 2009 was er eveneens een sterke terugval van de pvs-index maar toen bevond de markt zich op een dieptepunt.
Uit de heftige marktreacties van het afgelopen jaar leren we dat de markt nog uiterst labiel is en dat zelfs maar één wijzigend marktgegeven de markt al hevig kan verstoren. In die optiek dient de oplopende kostprijs van de lening door de stijgende, zowel vaste als variabele, intrestvoeten in de gaten te worden gehouden. Indien de inflatie terug hoger oploopt en de intrestvoeten van de hypothecaire lening deze volgen, dan kan de daling in december wel eens de start van een negatieve trend zijn en de voorbode van een zwakke groei van de particuliere vastgoedmarkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.