woensdag 23 september 2009

Risico om uw job te verliezen… dan kan u toch met een gerust hart vandaag al uw woning kopen dankzij de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen.

De Vlaamse overheid heeft de voorwaarden voor de Gratis Verzekering Gewaarborgd sedert augustus ’09 vereenvoudigd en verbeterd. De meest opvallende vernieuwing is de afschaffing van de inkomensgrens voor wie zo’n verzekering wenst af te sluiten. Nu de aankoopprijzen van woningen onder druk staan, is dit een bijkomende stimulans om toch een woning te kopen, ondanks de huidige crisis. Deze kosteloze verzekering komt tussen als de ontlener door arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid zijn hypothecaire lening niet meer verder kan afbetalen. De tegemoetkomingen bedragen tot maximaal 500 euro per maand. De oude verzekering gewaarborgd wonen was gebonden aan inkomensvoorwaarden en kende een begrenzing in de grootte van de woning. In de nieuwe Verzekering Gewaarborgd Wonen spreekt men daarentegen alleen nog van een maximale verkoopwaarde van de woning 320.000 €. In de gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en in enkele gemeenten van het arrondissement Leuven (Kortenberg, Bertem, Huldenberg en Tervuren) wordt dit bedrag verhoogd tot 368.000 euro. De schatting gebeurt door de bank die de lening toestaat. De gratis verzekering geldt enkel als de lening minstens 50.000 € bedraagt bij de aankoop van een woning of minstens 25.000 € indien het enkel renovatiewerken betreft. De woning waarvoor u leent moet uw enige woning zijn en moet gelegen zijn in het Vlaamse gewest. Hebt u reeds aan woonlening afgesloten dan kunt u toch nog genieten van deze gratis verzekering indien u de aanvraag ten laatste binnen het jaar van de eerste kapitaalopname aanvraagt. Op het tijdstip van de aanvraag moet u volledig arbeidsgeschikt zijn en ook een beroepsactiviteit uitoefenen, hetzij als werknemer met een contract van onbepaalde duur (minstens in een deeltijdse betrekking), waarvan de proefperiode al voltooid is, hetzij als werknemer met een tijdelijk contract waarvan minstens een jaar bij uw huidige werkgever (contracten in het kader van uitzendarbeid komen niet in aanmerking), of als zelfstandige, als u uw zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent. De twaalf maanden, die aan de datum van de verzekeringsaanvraag voorafgaan, moet u ononderbroken gewerkt hebben, met uitzondering van bijvoorbeeld een griep en/of het wettelijk zwangerschapsverlof.Een bijkomende en logische voorwaarde is dat u vroeger nog niet genoten hebt van een verzekering gewaarborgd wonen waarvan de premie door de Vlaamse overheid ten laste werd genomen. Een Verkering Gewaarborgd Wonen kost u …niks! De verzekeringskosten worden door het Vlaamse gewest gedragen. Als aanvrager hoeft u dus geen premie te betalen! U hoeft deze alleen aan te vragen. Wanneer, hoelang en voor welke bedragen kunt u beroep doen op deze verzekering? De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van tien jaar. Als u tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden, gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. In het geval van werkloosheid wordt de duurtijd opgesplitst tot twee keer maximaal 18 maanden aaneensluitend. Hiermee wil de Vlaamse Regering vermijden dat verzekerde in geval van werkloosheid minder actief naar werk zoekt. De VDAB zal de werkzoekende reeds na twee maanden met een aparte trajectbegeleiding steunen in zijn zoektocht naar een nieuwe job. De tegemoetkoming die de verzekeraar maandelijks zal uitkeren aan uw kredietinstelling is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat u beroep heeft gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar. In het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 % van het afbetalingsbedrag. Vanaf het tweede jaar ontvangt u 56% van het afbetalingsbedrag. Vanaf het derde jaar ontvangt u nog 42% van dit bedrag. Het bedrag is beperkt tot 500 euro per maand, maar is misschien kleiner, afhankelijk van uw inkomensverlies en de geleende som.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.