woensdag 3 juni 2009

Huizen VEILEN via internet, een primeur in België!

directmakelaar.be, de eerste online makelaar van Vlaanderen, ontwikkelde een nieuwe en unieke verkoopmethode waarmee kopers en verkopers elkaar snel vinden en een woning verkopen of kopen tegen de best haalbare prijs: de online huizenveiling. De gemiddelde tijd dat een woning te koop staat is 4 tot 6 maanden. Met haar uniek verkoopproces ligt de gemiddelde verkooptermijn voor een woning die via directmakelaar.be verkocht wordt op 2,5 maanden. Wie zijn woning echter nog sneller wenst te verkopen en zeker wil zijn van de juiste marktwaarde - de beste prijs van het moment bedingen dus -, kan vanaf nu beroep doen op een nieuwe dienst van directmakelaar.be: de online huizenveiling. Veilen is geschikt voor alle verkopers en kopers van woningen. Verkopers wordt de mogelijkheid geboden om snel hun woning te verkopen, tegen de vooropgestelde einddatum van het biedproces. Kopers kunnen in alle transparantie tegen elkaar opbieden. Een belangrijk voordeel voor de koper in vergelijking met een openbare verkoop, is dat hij hier de wettelijke periode van 4 maanden heeft om met zijn financiële instelling het hypothecair dossier voor te bereiden. Daarnaast is, gezien de kosten die met een openbare verkoop gepaard gaan, het beschikbare budget om aan de woning te geven groter bij de potentiële kopers. Veilen biedt vele voordelen De periode vanaf de beslissing tot verkoop en het einde van de veiling duurt niet langer dan 3 à 5 weken. Een ideale oplossing dus voor wie snel geld nodig heeft. Gedurende deze korte periode zorgt directmakelaar.be voor de nodige publiciteit en geeft de potentiële kopers alle nodige en gewenste informatie. Op twee verzorgde en goed voorbereide opendeurdagen kunnen geïnteresseerden de woning bekijken. De kandidaat kopers kunnen online de biedingen volgen en, na zich te hebben aangemeld op de website van directmakelaar.be, een bod uitbrengen. De biedingen gebeuren in alle transparantie. Hoe werkt veilen met directmakelaar.be ? Nadat directmakelaar.be het verkoopdossier en alle nodige documenten en attesten voorbereid heeft, wordt in samenspraak met de verkoper de minimum verkoopprijs bepaald. Hierna zorgt directmakelaar.be ervoor dat de veiling kenbaar wordt gemaakt. Niet alleen wordt de woning aangemeld op de website van directmakelaar.be en op de belangrijkste immosites, maar ook in de plaatselijke immokranten, waarna 2 kijkdagen worden georganiseerd. directmakelaar.be werkt samen met een interieurarchitect en gebruikt technieken als homestaging (het optimaal voorbereiden van een woning op een verkoop door het zo aantrekkelijk mogelijk presenteren). De veiling en het bieden start van zodra de woning op de website van directmakelaar.be is aangemeld en loopt tot 10 dagen na de eerste opendeurdag. Iedereen kan het biedproces online volgen en ziet wanneer de minimum verkoopprijs behaald wordt. Dit zorgt voor de nodige transparantie zodat de beste haalbare prijs gegarandeerd wordt. De uitbrenger van het hoogste bod op de einddag, hoger dan de minimum verkoopprijs, is de koper, waarbij de verkoper steeds het recht heeft om de biedprocedure te stoppen of vervroegd af te sluiten. Uiteindelijk zorgt directmakelaar.be voor de opmaak van de nodige documenten en begeleidt verder de afhandeling tot bij de notaris. De kosten voor de verkoper, alles inbegrepen, bedraagt 2475 euro, BTW inbegrepen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

directmakelaar is een vernieuwde makelaar. Inspraak van éénieder is voor ons belangrijk.
Hoe kunnen wij dnze service verbeteren, hoe kunne wij ons als immo kantoor opnieuw uitvinden.